Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt. Távfelügyeleti Üzletága (továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott országos távfelügyeleti szolgáltatás igénybevétele során az Előfizető és a Szolgáltató (továbbiakban Felek) jogait és kötelezettségeit általánosan, keret jelleggel szabályozza.
A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás típusát és az azzal összefüggő egyedi feltételeket a Felek között létrejövő Egyedi szolgáltatási szerződés és mellékletei határozzák meg. Az ÁSZF valamennyi, az Előfizetőkkel létrejövő Szolgáltatási szerződés részét képezi. Minden, a Feleket megillető jogot és kötelezettséget az ÁSZF és az Egyedi szolgáltatási szerződés együttes tartalma alapján szükséges értelmezni. Az ÁSZF egyaránt megtekinthető a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint weboldalán.
A Felek közötti szerződéses jogviszony létrejöttekor az ÁSZF egy példányát a Szolgáltató automatikusan átadja az Előfizető részére. A Felek a szerződés aláírásával kijelentik, hogy magukra nézve kötelezőnek ismerik el az ÁSZF-ben foglaltakat.
/* */